druhy draků

14. července 2010 v 11:40 |  Draci

Fialový drak

Fialoví draci jsou velice podobní drakům červeným.fialový
Mají fialové šupiny a chrlí fialový oheň. A tekutinu která dokáže vše na co se dostane proměnit v Ametyst.
Fialoví draci žijí jen v noci ve dne spí.
Mohou žít kdekoliv, ale nikdo neví kde přesně nocují.
Jsou vysocí šest metrů a dlouzí osm.
Pravděpodobně žijí v párech.
O mláďatech se nic neví a tak je to i s věkem.
Fialoví draci jsou velmi plaší a nikdy se neukazují. Jsou také velice důkladní co se týká ukrývání.
Živí se jakýmkoliv masem.Modrý drak

Modří draci kdysi žily v mírných pouštích. Přezdívá se mu drak Země. Šupiny modrého draka se různí
druhy
v barvách od jasně azurové po tmavě indigovou. Bývají obroušeny o písek, což znamená že jsou dost lesklé i ve stáří. Šupiny s věkem více sílí a zpevňují. Jeho kůže někdy hučí a praská statickou elektřinou. Toto je více vidět, když je drak rozzlobený nebo když útočí na kořist. Jejich doupata jsou v podzemních síních, kde ukládají své poklady. Skoro vše je pro ně cenné, ale nejraději mají drahokamy, zejména safíry. Draci milují létání, hlavně ve vysokých teplotách. Proto létají hlavně přes den, kdy je rtuť na teploměru nejvyšší. Někteří svým zbarvením perfektně zaniknou v barvě oblohy. Využívají to ke svému prospěchu, hlavně při lovu. Typický způsob útoku je buď shora nebo ze země.Starší draci využívají svých schopností, například klamný prostor, imitaci zvuku nebo stvoření vody, fata morgana a břichomluvectví. Jejich nejúčinnější zbraní je přímka blesku. Dokáže okamžitě zabít.


Zelený drak

Žije v jehličnatých a listnatých lesích mírného pásu. Sídlo mívá v nějaké hoře, sám ovšem tráví většinu
druhy
času na lovu. Je velmi žravý. Jeho žravost je taková, že po nějaké době klesne hustota okolní lesní zvěře natolik, že ho již začíná zmáhat lov na osamělé kusy a cítí se nenasycen. Pak se zelený drak obvykle stěhuje o horu dál a začíná ničit nový lovecký revír, zatímco ten starý se pomalu vzpamatovává.
Pokud na sebe narazí dva zelení draci stejného pohlaví, setkání obvykle přežije jen jeden a většinou to také odnese pěkný kus lesa.
Zelení draci patří díky těmto vlastnostem k nejneoblíbenějším divokým drakům vůbec, ale jsou na ně málokdy pořádány velké výpravy, protože, jak známo, nestačí pro samé žraní shromáždit skoro žádný poklad. Lesní lovci si na ně většinou netroufají, a tak zeleným drakům znepříjemňují život jen neustálé konflikty s druidy.
Dechem zeleného draka je omračující plyn, kterým někdy uspává zvěř, aby se mu snáze lovila, takže zranění působené dechem je jen stínové.Černý drak


druhy

Černý drak žije mezi hvězdami. Jak vypadá jeho sídlo, nikdo neví a vyprávějí se o tom jen rozporuplné legendy. Černý drak má neuvěřitelně ostrý zrak, a proto ví o všem, co se kde ve světě šustne. Když slétá dolů, do světa, činí tak v obrovských spirálách a někomu s rovněž dobrým zrakem může ve velké výšce připomínat obrovského netopýra. Na pohled je tento drak velmi majestátný; celý černý s lesklými černými pařáty a velkýma zlatýma očima. Na svět přilétá většinou po soumraku, a pokud je bezměsíčná noc a on přimhouří oči, je téměř neviditelný.
Černí draci jsou velmi vzácní, často ale zasahují do záležitostí světa, protože toho o něm hodně vědí, a snaží se o udržování jakési rovnováhy, ostatním tvorům většinou nepochopitelné. Draci si je často berou jako soudce ve svých sporech.
I černý drak může plavat pod vodou, jelikož nepotřebuje dýchat, koupel však nijak záměrně nevyhledává.
Jeho dechem je mráz Vnějšího světa, tak chladný, že zraní i bílého a ledového draka. Je 25% pravděpodobnost, že se bude jednat o moudrého draka.


Rudý drak


Vyskytuje se většinou v sopečných oblastech. Je teplomilný a často žije v kráterech činných sopek a
rudý drak
brodí se lávou, která mu nahrazuje koupel. V ohrožení je jen tehdy, když se ocitne v samém epicentru výbuchu sopky, ovšem nikoli žárem, nýbrž rychlostí, s jakou ho výbuch vymrští vzhůru. Taková událost ho notně pošramotí a rudý drak má pouze 80% pravděpodobnost, že ji (s četnými zraněními) přežije.
Vzhledem k tomu, že všechna ostatní místa mu připadají nepříjemně studená, rudý drak vylétá na lov jen zřídka a jen co se nasytí, rychle se vrací do své oblíbené lávy. Pokud sopka vyhasne, vydá se hledat jinou, takže rudého draka někdy můžeme potkat i v netradičním prostředí. Rudý drak shromažďuje poklad z drahých kamenů vyvržených sopkou. O poklad se příliš nebojí, protože oblast jeho výskytu je zřídka navštěvovaná lidmi.
Pokud ve tvém světě vyhasnou všechny sopky, rudý drak nevyhyne, ale přizpůsobí se jinému teplému prostředí (může např. začít vytlačovat žluté draky z pouští).Rudý drak chrli žhavou směs, která je trochu podobná lávě.

Ohnivý drak

Ohnivý drak je strašlivý, ale ne příliš inteligentní, takže je možné vyzrát na něj lstí. Velice rád
ohnivý drak
poslouchá lichotky (ale to neznamená, že nakonec toho, kdo mu lichotí, nesežere!); je nafoukaný, marnivý a všechny bytosti menší než on považuje za hlupáky. Než je zabije, rád si s nimi hraje (jako kočka s myší) - což je ale bohužel zábavné jen pro něj. Je to starý mrzout, který nedokáže žít společně s nějakým dalším ohnivým drakem, ale naprosto si to neuvědomuje; proto ho mohou vylákat z doupěte zprávy o vdavekchtivé ohnivé dračici z okoli. Takováto dračice ho také může přesvědčit, aby udělal něco, co sám vlastně ani nechce.
Žije v různých lokalitách, má rád velké a prostorné jeskyně. Své sídlo si často upravuje ohnivým dechem, pod nímž taje i kámen.Je 10% pravděpodobnost, že se bude jednat o moudrého draka.Lesní dráček

Dráček lesní je malý a velice pružný. Umí létat za pomoci svých dlouhých blanitých křídel, která
drak
nosí složena na zádech. K boji a krádežím používá své dlouhé a obratné ruce vybavené ostrými drápky a zubatou tlamičku vybavenou zubama ostrýma jako jehly. Dráček je takovou miniaturou běžných draků. Má na zádech ostrý šupinatý hřeben a krátký ostrý roh. Má zelenohnědou barvu. Vyskytuje se hlavně v lesích blízko hobitích (ale i lidských...) obydlí. Zde se baví tím, že obyvatelům krade různá malá domácí zvířata, která posléze bezezbytku konzumuje. Je velmi zvědavý. Nenajde-li na dvoře nic k snědku, odváží se i do obydlí, kde pokrade co vidí. Je-li při svém činu chycen, vykrucuje se a snaží se majitele přesvědčit , že ty věci vlastně vůbec nepotřebuje a že mu je rád daruje. Pokud je dráček zahnán do úzkých, snaží se všemožně vykroutit a utéct. Nemá-li kam, bojuje do poslední kapky krve. Zvláštním útokem dráčka je plivnutí lepkavé tekutiny, působící jako past na obratnost. Postava se přilepí a nemůže se pohnout z místa. Dráčkův sliz po dvou směnách tuhne a je odlepitelný pouze za pomoci silné lihoviny. Podaří-li se dráčkovi protivníka úplně znehybnit, nechá ho být, pokrade co může a uteče. V zajetí dráček po dvou dnech umírá steskem po svobodě.


Stříbrný drak

Stříbrný drak žije v mírných horách. Jeho přezdívka je drak chladu. Hladký, lesklý plát tvoří celou
druhy
drakovu tvář. Má hřeben zvedající se vysoko nad jeho hlavu a pokračuje podél celého těla až ke špičce ocasu. Má dva hladké, lesklé rohy a dlouhá, štíhlá křídla. Drak voní po dešti a jeho šupiny se blyští jako tekutý kov.Stříbrní draci jsou hrdí a majestátní. Rádi pomáhají dobrým bytostem z nesnází a často na sebe berou podobu dobrých stařečků či dam, když pracují s lidmi. Šupiny dráčete jsou modrošedé se stříbřitým odleskem. Jak drak dospívá, jeho barva se rozjasňuje, až je jasně viditelná každá jednotlivá šupinka. Zdálky tito draci vypadají jako vytesaní z ryzího kovu. Stříbrní draci jsou někdy známí jako štítoví draci, kvůli stříbrným plátům na hlavách. Jak stříbrný drak stárne, jeho panenky se ztrácejí, až oči připomínají studánky naplněné rtutí.Stříbrní draci preferují vzdušná doupata na osamělých vrcholcích hor, nejlépe až mezi oblaky. Vždy jsou provázeni slabou vůní deště. Někdy sídlí i v mracích samotných, ale vždy tam je magická plocha, kde drak klade vejce a ukrývá poklad. Umí vytvořit oblak mlhy, ovládání větru a počasí, pomalý pád a otoč gravitaci. Jeho největší zbraní je kužel chladu a kužel paralyzujícího plynu. Jsem přesvědčena že tohoto draka tvoří na 99% zákonné dobro. Mezi jeho dovednosti patří - Předstírání, Převleky a Skákání.


Bronzový drak

Bronzoví draci žijí v mírných kopcích. Mají přezdívku draka vody. Drak má zvlněný a trubicovitý štít
druhy
vyrůstající v oblasti očí a tváří a ústí v malé rohy. Podobné jsou i na spodní čelisti a bradě. Má zobákovitou tlamu a vysoký hřeben na krku. Vůně moře obklopuje draka, jehož šupiny mají kovovitý, zlatohnědý nádech.Bronzoví draci jsou zvědaví a rádi se proměňují na malá, přátelská zvířátka, aby mohli nerušeně pozorovat dobrodruhy. Jsou fascinovaní válečnictvím a občas se přidají k armádě - pokud jsou za to dobře placeni. Šupiny bronzového dráčete jsou žluté se zelenavými skvrnkami, vykazující jen malou podobnost s bronzem. jak drak dospívá, jeho barva se mění v tmavší, bronzový odstín. Velmi staří draci mají tmavomodré okraje. Protože jsou silnými plavci, mají šupiny hladké a vše je doplněno plovacími blanami na všech nohou. Panenky draků se postupně rozostřují, dokud oči nejstarších draků nepřipomínají zářící zelené orby. Bronzoví draci mají nejraději pobřežní kopce poblíž hluboké vody, ať už sladké či slané. Často navštěvují hlubiny, aby se zchladili nebo hledali perly a potopené poklady. Mají rádi jeskyně přístupné pouze z vody, ale jejich doupata jsou vždy suchá - pod vodou nikdy nesnášejí vejce, nespí, ani neskladují poklad. Jejich jídelníček se skládá převážně z vodních rostlin a různých variant ryb. Obzvláště si cení žraločího masa a občas spolknou i nějakou tu perlu.Neradi zabíjejí zvířata. Když už je to za potřebí, jejich nejčastější zbraní je kužel odpuzujícího plynu. Jeho dovednosti jsou převleky, Plavání a Zákon Divočiny. 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 michaaallkaaa michaaallkaaa | E-mail | 21. prosince 2011 v 19:21 | Reagovat

moc krásní draci!! :D

2 Ter, Terez Ter, Terez | Web | 11. října 2012 v 19:30 | Reagovat

pěkné

3 Raja Raja | 8. ledna 2013 v 20:04 | Reagovat

Moc krásné a docela přesné

4 Goosk Goosk | E-mail | 1. ledna 2015 v 19:25 | Reagovat

Může te mi nějak podtvrdit tyto fakta?:D Vzpoměl jsem si na Fairy Tail, drak Igneel (Ohnivý drak).

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama