Červenec 2010

Bloudící duchovní bytosti

15. července 2010 v 19:21 Duchové
duch
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří "straší". Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich "teritoriu", projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.Poltergeist

15. července 2010 v 19:10 Duchové
Slovo poltergeist (vyslovuj poltrgajst) je německého původu (v překladu hřmotící, rámusící duch) a označuje nevysvětlený jev, při kterém se v lidských obydlích bez zřejmé příčiny ozývají nevysvětlitelné zvuky a často dochází i pohybu předmětů jako přesouvání nábytku, rozbíjení nádobí apod. Současná věda tento fenomén neuznává a proto se řadí spíš do oblasti psychotroniky.

Obvyklé projevy

Popisované a zaznamenané projevy poltergeistu jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeistu údajně spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě. Značný počet uvedených jevů se podaří vysvětlit nějakým přirozeným způsobem, například rezonancí se sousedními objekty, podzemními odstřely v blízkosti budovy (např. stavba metra). Přesto však zůstává určité procento hlášení, které se beze zbytku vysvětlit nepodařilo.

V menším počtu případů je pak projev poltergeistu spojen s fyzickým pohybem předmětů. Někdy údajně dochází k vlastnímu pohybu bez přímého svědectví osob - například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek, ve vedlejší místnosti je slyšet třeskot rozbitého skla a po příchodu do místnosti nalezne majitel bytu bez zjevné příčiny rozbitou vázu, lustr atp.

Jsou však zaznamenané i očitá svědectví nevysvětlitelných pohybů předmětů, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětů z poliček nebo krbových říms, ale navíc i případy, kdy jakási neznámá síla vrhá věci po bytě, dochází k vytržení elektrického vedení a jiné. Zůstává pochopitelně otázkou, nakolik jsou zmíněná svědectví věrohodná.

Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrických spotřebičů. Údajně často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Ze spotřebičů (např. žehlička) vycházejí plameny a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu. Existují přitom i hlášení jevů při kterých došlo k přímému fyzickému poškození zdraví člověka - úrazu.

Charakteristika a pokusy o vysvětlení

Společným rysem všech hlášených výskytů poltergeistu je fakt, že jev se vykytuje zcela spontánně a v žádném ze zaznamenaných případů údajně nikdy nebyl nalezen úmyslný původce jevu. Jsou tedy vyloučeny takové jevy jako prokletí nebo praktiky vúdú, pokud jsme ochotni jejich existenci připustit.

Dalším obvyklým pojítkem velké většiny hlášených pozorování je skutečnost, že se v dané lokalitě vyskytuje člověk v pubertálním věku. Proto jsou případy poltergeistu prakticky vždy spojovány přímo s určitou osobou a ne místem, ve kterém k nim dochází. Několikrát byl zaznamenán případ, kdy se postižená rodina přestěhovala do jiného města a projevy poltergeistu ji doprovázely i do nového domova. Naopak zmínšné projevy samovolně zmizely po uplynutí určité doby která bývá spojována s dosažením dospělosti postižené osoby.

V oblasti psychotroniky je proto nejčastěji akceptovaným vysvětlením poltegeistu existence dosud neznáme paranormální síly, která se uvolňuje ve spojení s bolestí, nepřátelstvím a hněvem a navenek se projevuje výše popsanými úkazy. V období puberty je mladý člověk nejvíce náchylný k extrémním projevům a jeho duševní vývoj prochází velmi závažným obdobím. Proto je údajně jev poltegeistu často vázán na pubescenty a jejich psychické projevy v období dospívání.

Pochopitelně je třeba vzít v úvahu možnost, že řada svědectví o výskytu a projevech poltergeistu je zapříčiněna chorobnou snahou o vlastní zviditelnění nebo je důsledkem psychické poruchy a uváděné jevy jsou pouhé halucinace.

někteří Archandělé

15. července 2010 v 18:36 Andělé
RAFAEL
v doslovném překladu "zářící léčitel". Je Archandělem Lásky a smíchu. Uzdravuje vaše tělo, emoce, myšlenky, situace a naše spojení s Bohem. Pomáhá při poranění citů, zlomeném srdci, regeneraci a omlazení. Jeho zář je zelené barvy

MICHAEL
je Archandělem síly, odvahy, spravedlnosti a milosrdenství. Pomáhá když se cítíme bezmocně, při nočních můrách, když potřebujeme ochranu a více bojovnosti, při vyčerpanosti, k očištění místností. Jeho zář je modré barvy.

GABRIEL
je Archandělem míru, naděje, poselství a přeměny. Pomáhá při beznaději, depresi, žalu, negativních myšlenkách, pro radost a tanec, k pochopení vnitřních obrazů, snů a vizí.

URIEL
je Archandělem materializace, tvořivé síly, činorodosti, harmonie, vnášení Božských vibrací do hmoty. Pomáhá při dosažení úspěchu ve věšteckých schopností, umění, tvořivosti, při ztuhlosti těla, když se cítíme slabí a bez energie, materializaci. Jeho zář je červená.

ZADKIEL
je Archandělem radosti a odpuštění, moudrosti, vědění, napojení na Božskou energii. Pomáhá při meditaci, modlitbě pro uklidnění myšlenek, v potřebě sebedůvěry, při pocitu méněcennosti. Jeho zář je fialová.

METATRON
je Archandělem všezahrnující Lásky, otvírá brány vědomí a dimenzí, návaznosti na vlastní Božství. Pomáhá při odloučení od Boha, meditaci, ke spojení se svým Já, spojením s Láskou v srdci, když je někdo velmi materialisticky založený, při depresích, na pomoc umírajícím. Jeho zář je bílá, perleťová.

HANIEL
je Archandělem poznání, pochopení, sebedůvěry, rozvíjení vlastní velikosti. Pomáhá při nedůvěře v sebe sama, v situacích, kdy se máme rozhodnout, k posílení třetího oka, k dosažení skutečného poznání, při pochybách. Jeho zář je světle modrá.

CHAMUEL
je Archandělem harmonie, lehkosti, kreativity, inspirace, partnerství, vztahů, soucítění. Pomáhá v problémech a emocích, při depresích, když se cítíme osamělí, v radosti, ve vztahových problémech. Jeho zář je růžová.

JOFIEL
je Archandělem uvědomění, seberealizace, moudrosti. Pomáhá s učením, v navázání s vnitřní moudrostí, k posílení intuice, vizí, vnitřním hlasem a vyšším Já, při zkouškách, při nevědomosti, neznalosti, pýše, když jsme zmateni, nových schopnostech. Jeho zář je zlatá.


rozdělení draků

14. července 2010 v 11:58 Draci
Přesvědčení: Jak se daný druh chová k jiným rasám.
Velikost: Ukazuje jakých rozměrů mohou nabýt. Seřazeno vzestupně A-E
Intelekt: Hodnota jakého IQ dosáhne daný druh v poměru k jiným. Seřazeno vzestupně 1-5
Druh draka
Obecné přesvědčení
Průměrná velikost
Stupeň intelektu
Rudí Draci
Zlé
C
2
Ohniví draci
Zlé
C-D
2
Zelení draci
Neutrální
B-C
3
Bažinní draci
Zlé
B
4
Černí draci
Zlé
C-E
2
Žlutí draci
Neutrální
C-D
2
Zlatí draci
Dobré
C-E
5
Bílí draci
Dobré
C
4
Stříbrní draci
Dobré
C-D
4
Ledoví draci
Neutrální
D-E
4
Nefritoví draci
Dobré
A-B
5
Zrzaví draci
Zlé
B
3
Bronzoví draci
Neutrální
E
1
Fialoví draci
Dobré
B-D
3
Noční draci
Neutrální
C-D
3

druhy draků

14. července 2010 v 11:40 Draci

Fialový drak

Fialoví draci jsou velice podobní drakům červeným.fialový
Mají fialové šupiny a chrlí fialový oheň. A tekutinu která dokáže vše na co se dostane proměnit v Ametyst.
Fialoví draci žijí jen v noci ve dne spí.
Mohou žít kdekoliv, ale nikdo neví kde přesně nocují.
Jsou vysocí šest metrů a dlouzí osm.
Pravděpodobně žijí v párech.
O mláďatech se nic neví a tak je to i s věkem.
Fialoví draci jsou velmi plaší a nikdy se neukazují. Jsou také velice důkladní co se týká ukrývání.
Živí se jakýmkoliv masem.Modrý drak

Modří draci kdysi žily v mírných pouštích. Přezdívá se mu drak Země. Šupiny modrého draka se různí
druhy
v barvách od jasně azurové po tmavě indigovou. Bývají obroušeny o písek, což znamená že jsou dost lesklé i ve stáří. Šupiny s věkem více sílí a zpevňují. Jeho kůže někdy hučí a praská statickou elektřinou. Toto je více vidět, když je drak rozzlobený nebo když útočí na kořist. Jejich doupata jsou v podzemních síních, kde ukládají své poklady. Skoro vše je pro ně cenné, ale nejraději mají drahokamy, zejména safíry. Draci milují létání, hlavně ve vysokých teplotách. Proto létají hlavně přes den, kdy je rtuť na teploměru nejvyšší. Někteří svým zbarvením perfektně zaniknou v barvě oblohy. Využívají to ke svému prospěchu, hlavně při lovu. Typický způsob útoku je buď shora nebo ze země.Starší draci využívají svých schopností, například klamný prostor, imitaci zvuku nebo stvoření vody, fata morgana a břichomluvectví. Jejich nejúčinnější zbraní je přímka blesku. Dokáže okamžitě zabít.


Zelený drak

Žije v jehličnatých a listnatých lesích mírného pásu. Sídlo mívá v nějaké hoře, sám ovšem tráví většinu
druhy
času na lovu. Je velmi žravý. Jeho žravost je taková, že po nějaké době klesne hustota okolní lesní zvěře natolik, že ho již začíná zmáhat lov na osamělé kusy a cítí se nenasycen. Pak se zelený drak obvykle stěhuje o horu dál a začíná ničit nový lovecký revír, zatímco ten starý se pomalu vzpamatovává.
Pokud na sebe narazí dva zelení draci stejného pohlaví, setkání obvykle přežije jen jeden a většinou to také odnese pěkný kus lesa.
Zelení draci patří díky těmto vlastnostem k nejneoblíbenějším divokým drakům vůbec, ale jsou na ně málokdy pořádány velké výpravy, protože, jak známo, nestačí pro samé žraní shromáždit skoro žádný poklad. Lesní lovci si na ně většinou netroufají, a tak zeleným drakům znepříjemňují život jen neustálé konflikty s druidy.
Dechem zeleného draka je omračující plyn, kterým někdy uspává zvěř, aby se mu snáze lovila, takže zranění působené dechem je jen stínové.Černý drak


druhy

Černý drak žije mezi hvězdami. Jak vypadá jeho sídlo, nikdo neví a vyprávějí se o tom jen rozporuplné legendy. Černý drak má neuvěřitelně ostrý zrak, a proto ví o všem, co se kde ve světě šustne. Když slétá dolů, do světa, činí tak v obrovských spirálách a někomu s rovněž dobrým zrakem může ve velké výšce připomínat obrovského netopýra. Na pohled je tento drak velmi majestátný; celý černý s lesklými černými pařáty a velkýma zlatýma očima. Na svět přilétá většinou po soumraku, a pokud je bezměsíčná noc a on přimhouří oči, je téměř neviditelný.
Černí draci jsou velmi vzácní, často ale zasahují do záležitostí světa, protože toho o něm hodně vědí, a snaží se o udržování jakési rovnováhy, ostatním tvorům většinou nepochopitelné. Draci si je často berou jako soudce ve svých sporech.
I černý drak může plavat pod vodou, jelikož nepotřebuje dýchat, koupel však nijak záměrně nevyhledává.
Jeho dechem je mráz Vnějšího světa, tak chladný, že zraní i bílého a ledového draka. Je 25% pravděpodobnost, že se bude jednat o moudrého draka.


Rudý drak


Vyskytuje se většinou v sopečných oblastech. Je teplomilný a často žije v kráterech činných sopek a
rudý drak
brodí se lávou, která mu nahrazuje koupel. V ohrožení je jen tehdy, když se ocitne v samém epicentru výbuchu sopky, ovšem nikoli žárem, nýbrž rychlostí, s jakou ho výbuch vymrští vzhůru. Taková událost ho notně pošramotí a rudý drak má pouze 80% pravděpodobnost, že ji (s četnými zraněními) přežije.
Vzhledem k tomu, že všechna ostatní místa mu připadají nepříjemně studená, rudý drak vylétá na lov jen zřídka a jen co se nasytí, rychle se vrací do své oblíbené lávy. Pokud sopka vyhasne, vydá se hledat jinou, takže rudého draka někdy můžeme potkat i v netradičním prostředí. Rudý drak shromažďuje poklad z drahých kamenů vyvržených sopkou. O poklad se příliš nebojí, protože oblast jeho výskytu je zřídka navštěvovaná lidmi.
Pokud ve tvém světě vyhasnou všechny sopky, rudý drak nevyhyne, ale přizpůsobí se jinému teplému prostředí (může např. začít vytlačovat žluté draky z pouští).Rudý drak chrli žhavou směs, která je trochu podobná lávě.

Ohnivý drak

Ohnivý drak je strašlivý, ale ne příliš inteligentní, takže je možné vyzrát na něj lstí. Velice rád
ohnivý drak
poslouchá lichotky (ale to neznamená, že nakonec toho, kdo mu lichotí, nesežere!); je nafoukaný, marnivý a všechny bytosti menší než on považuje za hlupáky. Než je zabije, rád si s nimi hraje (jako kočka s myší) - což je ale bohužel zábavné jen pro něj. Je to starý mrzout, který nedokáže žít společně s nějakým dalším ohnivým drakem, ale naprosto si to neuvědomuje; proto ho mohou vylákat z doupěte zprávy o vdavekchtivé ohnivé dračici z okoli. Takováto dračice ho také může přesvědčit, aby udělal něco, co sám vlastně ani nechce.
Žije v různých lokalitách, má rád velké a prostorné jeskyně. Své sídlo si často upravuje ohnivým dechem, pod nímž taje i kámen.Je 10% pravděpodobnost, že se bude jednat o moudrého draka.Lesní dráček

Dráček lesní je malý a velice pružný. Umí létat za pomoci svých dlouhých blanitých křídel, která
drak
nosí složena na zádech. K boji a krádežím používá své dlouhé a obratné ruce vybavené ostrými drápky a zubatou tlamičku vybavenou zubama ostrýma jako jehly. Dráček je takovou miniaturou běžných draků. Má na zádech ostrý šupinatý hřeben a krátký ostrý roh. Má zelenohnědou barvu. Vyskytuje se hlavně v lesích blízko hobitích (ale i lidských...) obydlí. Zde se baví tím, že obyvatelům krade různá malá domácí zvířata, která posléze bezezbytku konzumuje. Je velmi zvědavý. Nenajde-li na dvoře nic k snědku, odváží se i do obydlí, kde pokrade co vidí. Je-li při svém činu chycen, vykrucuje se a snaží se majitele přesvědčit , že ty věci vlastně vůbec nepotřebuje a že mu je rád daruje. Pokud je dráček zahnán do úzkých, snaží se všemožně vykroutit a utéct. Nemá-li kam, bojuje do poslední kapky krve. Zvláštním útokem dráčka je plivnutí lepkavé tekutiny, působící jako past na obratnost. Postava se přilepí a nemůže se pohnout z místa. Dráčkův sliz po dvou směnách tuhne a je odlepitelný pouze za pomoci silné lihoviny. Podaří-li se dráčkovi protivníka úplně znehybnit, nechá ho být, pokrade co může a uteče. V zajetí dráček po dvou dnech umírá steskem po svobodě.


Stříbrný drak

Stříbrný drak žije v mírných horách. Jeho přezdívka je drak chladu. Hladký, lesklý plát tvoří celou
druhy
drakovu tvář. Má hřeben zvedající se vysoko nad jeho hlavu a pokračuje podél celého těla až ke špičce ocasu. Má dva hladké, lesklé rohy a dlouhá, štíhlá křídla. Drak voní po dešti a jeho šupiny se blyští jako tekutý kov.Stříbrní draci jsou hrdí a majestátní. Rádi pomáhají dobrým bytostem z nesnází a často na sebe berou podobu dobrých stařečků či dam, když pracují s lidmi. Šupiny dráčete jsou modrošedé se stříbřitým odleskem. Jak drak dospívá, jeho barva se rozjasňuje, až je jasně viditelná každá jednotlivá šupinka. Zdálky tito draci vypadají jako vytesaní z ryzího kovu. Stříbrní draci jsou někdy známí jako štítoví draci, kvůli stříbrným plátům na hlavách. Jak stříbrný drak stárne, jeho panenky se ztrácejí, až oči připomínají studánky naplněné rtutí.Stříbrní draci preferují vzdušná doupata na osamělých vrcholcích hor, nejlépe až mezi oblaky. Vždy jsou provázeni slabou vůní deště. Někdy sídlí i v mracích samotných, ale vždy tam je magická plocha, kde drak klade vejce a ukrývá poklad. Umí vytvořit oblak mlhy, ovládání větru a počasí, pomalý pád a otoč gravitaci. Jeho největší zbraní je kužel chladu a kužel paralyzujícího plynu. Jsem přesvědčena že tohoto draka tvoří na 99% zákonné dobro. Mezi jeho dovednosti patří - Předstírání, Převleky a Skákání.


Bronzový drak

Bronzoví draci žijí v mírných kopcích. Mají přezdívku draka vody. Drak má zvlněný a trubicovitý štít
druhy
vyrůstající v oblasti očí a tváří a ústí v malé rohy. Podobné jsou i na spodní čelisti a bradě. Má zobákovitou tlamu a vysoký hřeben na krku. Vůně moře obklopuje draka, jehož šupiny mají kovovitý, zlatohnědý nádech.Bronzoví draci jsou zvědaví a rádi se proměňují na malá, přátelská zvířátka, aby mohli nerušeně pozorovat dobrodruhy. Jsou fascinovaní válečnictvím a občas se přidají k armádě - pokud jsou za to dobře placeni. Šupiny bronzového dráčete jsou žluté se zelenavými skvrnkami, vykazující jen malou podobnost s bronzem. jak drak dospívá, jeho barva se mění v tmavší, bronzový odstín. Velmi staří draci mají tmavomodré okraje. Protože jsou silnými plavci, mají šupiny hladké a vše je doplněno plovacími blanami na všech nohou. Panenky draků se postupně rozostřují, dokud oči nejstarších draků nepřipomínají zářící zelené orby. Bronzoví draci mají nejraději pobřežní kopce poblíž hluboké vody, ať už sladké či slané. Často navštěvují hlubiny, aby se zchladili nebo hledali perly a potopené poklady. Mají rádi jeskyně přístupné pouze z vody, ale jejich doupata jsou vždy suchá - pod vodou nikdy nesnášejí vejce, nespí, ani neskladují poklad. Jejich jídelníček se skládá převážně z vodních rostlin a různých variant ryb. Obzvláště si cení žraločího masa a občas spolknou i nějakou tu perlu.Neradi zabíjejí zvířata. Když už je to za potřebí, jejich nejčastější zbraní je kužel odpuzujícího plynu. Jeho dovednosti jsou převleky, Plavání a Zákon Divočiny.
Padlí Andělé

13. července 2010 v 22:00 Andělé
Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
satan

Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchu a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými. Dle Písma Svatého, měli bychom si uvědomit, že náš život je neustálý boj o záchranu našich duší. Ať chce či nechce, každá lidská bytost, od ranného dětství, je vtažena do boje a musí volit mezi dobrem a zlem, mezi vůlí Boha a démonů. Boj mezi dobrem a zlem začal ještě před stvořením světa a bude trvat až do soudného dne. Ve skutečnosti, boj v nebi je ukončen s konečnou porážkou zla. Nyní bitva byla přesunuta na Zem, přesněji do našich myslí a srdcí. Jak můžeme pocítit, dobří andělé, obzvláště andělé strážní, nám neustále pomáhají v boji proti zlu...

sedm smrtelných hříchů

13. července 2010 v 19:46 7 smrtelných hříchů

Pýcha - Symbol znázorňující ženu která jede na lvu, držící pohár nebo žezlo (král, panovník, atd.)
Lakomství - Symbol znázorňující jezdce na ropuše, s penězi na boku.
Závist - Symbol postavy jedoucí na psu držící v hubě holou kost, nebo též had, netopýr, škorpión
Hněv - Symbol jezdce jedoucího na divočáku nebo medvědu, nebo muž se ženou v prudké hádce probodávající se mečem
Smilstvo - Symbol nahé ženy jedoucí na kozlu má u sebe zrcadlo a na prsou hada.
Obžerství - Postava jedoucí na vepři nebo lišce s husou v tlamě, jak jí nebo zvrací...
Lenost - Symbol osla, podřimujícího oráče nebo ženy s přeslicí v ruce která usínáprosba k andělům o pomoc

13. července 2010 v 17:49 Andělé
Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná k andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat anděli SABRAELOVI, andělu léčení.
Ve jménu.... (boha / bohyně / alláha/ ježíše krista / stvořitele,.....),nebo v jiném božím jménu, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definujte problém, přání), Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu (boží jméno dle vlastnímu výběru) .
K prosbě připojte datum, místo a podpis.
Psát byste měli na čistý papír. Pak prosbu vložíte do obálky spolu s nějakým významným předmětem o němž máte pocit, že by mohl vaši prosbu podpořit .
ARIEL - Anděl léčení
ARMISAEL - Anděl porodu
JEHUDIA - Anděl bolestných ztrát
MIHR -Anděl přátelství
SABRAEL - Anděl léčení
RAHMIEL - Anděl soucitu
SERAFIEL - Anděl míru
TAHARIEL - Anděl čistoty
VASIARIA - Anděl milosrdenctví
ZARUCH - Anděl síly
LAHABIEL - Anděl ochrany

Archandělé

13. července 2010 v 17:25 Andělé
Archandělé jsou v různých náboženských tradicích považováni za nejvyšší anděly v andělské nebeské hierarchii(slovo archanděl pochází z řečtiny, archón=vládce, angelos=posel). Jsou nositeli božích milostí a jako personifikace božských atributů stojí nejblíže Nejvyšší božské bytosti, představují její majestátnost a velebnost. Podobně jako v původním křesťanství - které však později eliminovalo jejich počet pouze na tři (Michael, Rafael a Gabriel)- se již v židovském náboženství i v souboru posvátných zoroastrických textů vzpomíná sedm archandělů jako protiváha sedmi démonů. Archandělům s ženským typem energie se zvykne občas říkat archeiai (patří k nim kupříkladu archanděl Gabriel).
gabriel
Archandělé byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů. Mohli bychom je tedy označit za jakési architekty vesmíru a světa, tvůrce nejohromnějších i nejdrobnějších aspektů Univerza.
Tyto vznosné světelné bytosti se stali prvními duchovními učiteli a vůdci lidí. Rovněž jsou všichni léčiteli a uzdravovateli, i když je za patrona léčitelů, lékařů, felčarů a lékárníků označován někdy pouze archanděl Rafael. Mohou hojivě působit na jakékoliv úrovni a uzdravovat jak naše fyzická, tak mentální, emocionální i éterická těla. Naplňují nás Světlem pocházejícím přímo z věčného Zdroje. Otevřením se světelnému působení jejich energií pročišťujeme celou svou bytost i své bytí a umožňujeme sami sobě dojít neuvěřitelné transformace a transmutace. Archandělské energie nám nemohou nikdy ublížit, nebo způsobit jakoukoli škodu. Naopak, přijímání jejich energie nás posouvá někdy až kvantovým skokem na cestě k pokroku v našem každodenním i spirituálním životě.
Požádáme-li o pomoc jednoho z archandělů a obracíme-li se na jednoho z nich, obvykle tím současně přivoláme asistenci a přítomnost i těch ostatních.
Podle nauky o periodickém střídání vlády archandělů, opírající se o teorii mnicha Trithemia, jsou archandělé rovněž strážci a duchy času. Každé ze sedmi nejvyšších archandělských inteligencí přislouchá moc nad naším světem na stejně dlouhou dobu. Od roku 1879 po dobu 355 let je duchem času právě archanděl Michael, jemuž jako nejvyššímu knížeti čtvrtého andělského chóru (občas se říká taktéž čtvrtého nebe) podléhají mocnosti a duchové formy, pomáhající každé duši překonávat pokušení.

roztřídění andělů do existenčních rovin

13. července 2010 v 17:06 Andělé
SERAFOVÉ - URAN :Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.

CHERUBOVÉ - SATURN :Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.

TRŮNY - JUPITER :Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.

PANSTVA - MARS :Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.

SÍLY - SLUNCE : Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha,
obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).

VLÁDCI - VENUŠE :Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.

ARCHANDĚLÉ - MERKUR :Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.

ANDĚLÉ - MĚSÍC :Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.
Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".
Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.

PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti body.
Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí.

Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět.

Serafínové : Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.Existují nad říší planet.

Cherubíni: Dalším řádem jsou Cherubíni "vířící síly", kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. ti také existují za planetární sférou.

Trůnové: Trůnové jsou "Ohnivá kola s mnohýma očima" neboli "silní a mocní" krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.

Panstva: "Zářící" existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.


Ctnosti: "Planoucí" vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.

Mocnosti: Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů.jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.

Knížectva:Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.

Archandělé: Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.


něco o andělech

13. července 2010 v 17:03 Andělé
Anděl (z řeckého angelos "posel") je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.
anděl
V původním hebrejském významu byl anděl prostě "posel".
V pozdním židovství - a jeho prostřednictvím i v křesťanství - se pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti duchovního řádu, která slouží jako prostředník mezi Bohem a člověkem.
Nauka o andělích se v teologii označuje jako angelologie. Vedle tohoto hlavního významu se pojmu používá i pro označení různých mystických a esoterických nauk i mimo křesťanství. Vzhledem k tomu, že křesťanství považuje démony za padlé anděly, lze za podobor angelologie považovat také démonologii.
Podle některých religionistů mohou andělé představovat relikty starších pohanských kultů. Řada biblických příběhů má své paralely např. v sumerských či dalších blízkovýchodních bájích; během redakce starozákonních textů se podle této teorie bohové, vystupující v těchto paralelních textech, "infiltrovali" i do židovských náboženských textů, avšak nemohli obstát v ideovém souboji s jediným Bohem a přeměnili se proto v boží posly, anděly.

Andělé

13. července 2010 v 16:37 Andělé
46.jpg picture by gobrda
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
trpící andělé
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl
anděl

Střelec

13. července 2010 v 15:15 Znamení zvěrokruhu
Střelec (23.11. - 21.12.)

Znamení: ohnivé
Vládce znamení: Jupiter
Povaha:
cholerická
Šťastná léta:
20-23, 37-40
Soulad se znamením:
Beran, Lev
Souvztažná barva:
azurová
Souvztažný kov:
cín
Podřízená část těla:
boky, stehna
Kámen znamení:
sodalit, chryzokol, tygří oko, safír, obsidián, avanturín, topaz, opál, ametyst, lazurit
Šťastná čísla:
4, 16, 34, 136
Šťastný den:
pátek
Šťastná květina:
chrpa
Duchovní ochránce:
Priapos

Charakteristika: Střelci jsou vždy velmi aktivní. Přes zdání neustálého spěchu bývají dobrými pozorovateli a dovedou rychle analyzovat příčiny jevů. Bývají velmi zvídaví, neustále chtějí poznávat nové lidi a nové věci. Rychle a snadno navazují kontakty s lidmi a zajímají se o jejich život. Často jsou vynikajícími učiteli. Milují nezávislost a svobodu, ale ctí také svobodu druhých. Jsou optimisty a většinou se jim proto všechno daří. Bývají dobrými sportovci. Také práce je pro Střelce spíše sportem a činí jim potěšení. Příčinou jejich případných neúspěchů bývá velká impulzívnost. Rozhodují se rychle, míří přesně, ale někdy také přestřelí. Nebojí se nebezpečí. Někdy v něm nalézají i sebe sama. Milují pobyt na čerstvém vzduchu, mají rádi přírodu a cestování. Jsou obvykle přející a mají smysl pro spravedlnost. Někdy by jim prospělo chovat se více diplomaticky a naslouchat druhým.

Zdraví: Střelci se zpravidla těší dobrému zdraví. Může se stát, že vlivem přepracování přecení svoje síly. Nemoci se podřizují velmi neradi, obvykle se rychle uzdraví. Jako prevence pomáhá častý pobyt v přírodě a pohyb. K nejcitlivějším místům patří dolní končetiny, hlavně kyčle. U starších Střelců se může objevit zkostnatění kyčelních kloubů, ischias a bolesti zad. Proto je důležité zůstávat aktivní i v pozdějším věku.

Pracovní předpoklady:
Střelci těžko snášejí jakákoli omezení, i v práci potřebují dostatek pohybu. Musí mít svobodu rozhodování. Potřebují kolem sebe hodně lidí, různorodost a vzrušení. Přílišná kontrola ze strany nadřízených je může přivést k apatii, která se bude navenek projevovat neposlušností a vzpurností. Měli by si vybrat povolání v oblasti podnikání nebo finančnictví. Výborné uplatnění poskytují povolání jako tlumočník, velvyslanec, cestovatel, letec, průvodce. Zaměstnání může souviset také se sportem nebo láskou ke zvířatům. Mohou být i filosofové, kněží a učitelé.

Láska: Tito svobodomyslně založení lidé si docela dobře vystačí sami. Vyhovuje jim, že jako svobodní mohou vztah bez velkých potíží ukončit. Bývají lhostejní k rodinným poutům. Přesto jsou Střelci romantičtí, otevření, vstřícní a všechen svůj talent využijí k tomu, aby nalezli tu pravou lásku. Manželky Střelci bývají vynikající kamarádky a dobré, pohostinné hospodyně. Neměly by si vybírat žárlivé muže. Muži bývají velmi pracovití. Často zůstávají v zaměstnání do pozdních hodin. Potřebují ženu, která bude respektovat jejich svobodu. Střelci se snesou se Lvem, Kozorohem, Vodnářem, Beranem, Váhami, Štírem. Nemají rádi Ryby, Panny a Blížence.

Štír

13. července 2010 v 15:10 Znamení zvěrokruhu
Štír (24.10. - 22.11.)

Znamení: vodní
Vládce znamení: Mars a Pluto
Povaha:
flegmaticko-cholerická
Šťastná léta: 17-19, 23-35
Soulad se znamením:
Rak, Ryby
Souvztažná barva:
rumělková
Souvztažný kov:
železo
Podřízená část těla:
pohlavní orgány
Kámen znamení:
obsidián, hematit, malachit, ametyst, jaspis, achát, rubín, karneol, opál
Šťastná čísla:
5, 25, 65, 325
Šťastný den:
čtvrtek
Šťastná květina:
vřes
Duchovní ochránce:
Ares

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Štíra bývají velkými bojovníky. Jsou velmi všímaví, bystří, vše pozorně sledují a před jejich zraky se sotva něco utají nebo ukryje. Někdy se vyznačují uzavřenou, nesdílnou a samotářskou povahou. Jen velmi těžko se dá odhadnout, jak budou reagovat. Lidé Štíři mají silnou vůli a jakmile si něco usmyslí, nic je nezastaví. Nepostrádají energii ani vytrvalost a jsou schopni obstát i ve složitých životních situacích. Jsou velmi předvídaví a mají bystrého ducha, což jim umožňuje lehce odhalit u druhých nejzranitelnější místo. Štíři berou celý svůj život jako boj se svým vnitřním "já" a se světem, který je obklopuje, proto většinou zůstávají nepochopeni. Jsou zralejší a důkladnější než ostatní lidé a vždy se snaží dostat pod povrch věcí a života. Pro hloubku a nesdělitelnost jejich citů je obtížné se jim přiblížit. Negativními projevy může být jejich mstivost, žárlivost a přecitlivělost. Jejich potřeba vše měnit může přerůst v destruktivní chování.

Zdraví:
Lidé ve znamení Štíra jsou velmi odolní. Málokdy stůňou a pokud onemocní, dokáží se vlastní silou rychle uzdravit. K nejcitlivějším místům patří pohlavní orgány. Problémy mohou souviset i s vylučováním, jako zácpa, průjmy. Časté mohou být i úrazy, sportovní zranění nebo křečové žíly. Jako prevence se doporučují vnitřní očistné kúry alespoň dvakrát za rok.

Pracovní předpoklady:
Štíři mají rádi složitou práci, která vyžaduje mnoho sil a fantazie, odvahy a vůle. V překonávání překážek a v řešení úkolů jsou velmi trpěliví. Nejlépe se jim bude pracovat samostatně. V případě potřeby se dovedou podřídit, ale přesto těžce snášejí jakoukoli kontrolu. Štíři dokáží dosáhnout úspěchu téměř v každém povolání. Může to být v oborech, které souvisí se zdravím a sexem, například chirurg, ošetřovatel, gynekolog, sexuolog. Mohou být výborní výzkumníci, badatelé, psychologové, detektivové. Seberealizaci naleznou také v obchodě a finančnictví.

Láska:
Lidé narození ve znamení Štíra jsou dynamičtí, přitahují k sobě ostatní jako magnet. Sex je pro ně velmi důležitý, přistupují k němu s neobyčejnou lehkostí. Štíři jsou velmi citliví a ke svému partnerskému štěstí potřebují opravdu silné citové prožitky. Od lásky k nenávisti je však jenom krok. Proto nemusí být nouze o krize a náhlé výbuchy v partnerském životě. Pokud jsou správně motivováni, dokáží pro svého partnera udělat téměř vše. Ženy Štíři v sobě mají velkou vášeň a cit, jsou ochotny přinášet oběti. Muži obvykle mají rádi rodinu, ale mohou se v ní projevovat jako příliš silné autority. Štíři se dobře snášejí se Střelcem, Kozorohem, Rybami, Rakem, Pannou a Váhami. Konfliktní vztah mohou mít s Býkem.

Váhy

13. července 2010 v 15:02 Znamení zvěrokruhu
Váhy (23.9. - 23.10.)

Znamení: vzdušné
Vládce znamení:
Venuše
Povaha:
sanquinická
Šťastná léta:
30-37
Soulad se znamením:
Blíženci, Vodnář
Souvztažná barva:
vodově zelená
Souvztažný kov: měď
Podřízená část těla:
ledviny, močový měchýř
Kámen znamení: chryzokol, jadeit, růženín, korál, karneol, smaragd, turmalín, topas, smaragd
Šťastná čísla:
7, 49, 175, 1225
Šťastný den:
středa
Šťastná květina:
pomněnka
Duchovní ochránce:
Athene

Charakteristika: Ve znamení Vah se většinou rodí milí a sympatičtí lidé, kteří podvědomě usilují o vnitřní i vnější harmonii. Tito lidé jsou převážně intelektuálně zaměření, s hlubokým citovým životem. Radují se z každého příjemně prožitého dne. Mají hluboký vztah k umění a dobré předpoklady pro vlastní uměleckou tvorbu. Milují šperky, vkusné oblečení, zábavu, hudbu a tanec. Mají vyvinutý smysl pro spravedlnost a jsou ochotni pomoci svým bližním. Jsou nakloněni poctivým kompromisům. Nebojí se střetů, ale raději volí klid a mír. V případě, že pohár přeteče stanovenou mez, mohou se ze své rovnováhy prudce "vychýlit". Jejich vadou může být nadměrná citlivost a sklon k netrpělivosti. Celková bezstarostnost může vést k lehkomyslnému nakládání s penězi. Váhy milují svobodu a nezávislost, ale nedokážou žít osaměle. Společnost a harmonické partnerství pro ně znamená velmi mnoho.

Zdraví:
Lidé Váhy by si měli dopřávat dostatek odpočinku. Citlivě reagují na tělesnou i psychickou nerovnováhu a špatně snášejí stres a disharmonii. Když onemocní, potřebují hodně odpočinku, klid a povzbuzující slova. Měli by si dát větší pozor na konzumaci alkoholu než jiní. K nejcitlivějším místům patří ledviny a bederní oblast. Potíže s ledvinami mohou souviset s problémy v partnerském životě.

Pracovní předpoklady:
Pracovní prostředí Vah musí být upravené, klidné a příjemné. Musí se cítit dobře i mezi spolupracovníky. Váhy by se měly vyhnout zaměstnáním, která jsou vystavena přílišnému napětí a stresu. Realisticky odhadují své možnosti, proto si nekladou přehnané cíle. Instinktivně vědí, že potřebují táhnout za jeden provaz, aby byly úspěšným týmem. Některé příležitosti jim mohou uniknout pro jejich obtížné a dlouhé rozhodování. Uplatní se jako výtvarníci, aranžéři, kadeřníci. Dosahují úspěchů v uměleckém světě.
Smysl pro spravedlnost uplatní jako politici, právníci, notáři a diplomaté.

Láska:
Váhy jsou kouzelné a půvabné. Snadno se zamilují na první pohled. Jejich láska však může mít krátké trvání. Bytostně touží po partnerské rovnosti. Jsou šťastné, když partneři oceňují jejich city. Ženy - Váhy v sobě mají hodně ženskosti. Jsou dobré matky, ale nemívají v oblibě některé domácí práce. Od svých partnerů vyžadují pozornost, lichotky a květiny. Muži bývají vynalézaví v lásce. Jsou taktní a elegantní. Bývají dobrými manželi, i když občas nedokáží říci "ne" jiné ženě, která se jim líbí. Váhy se dobře snášejí se Střelcem, Vodnářem, Blíženci, Lvem a Pannou. Nemají rády Kozorohy a Berany.

Panna

13. července 2010 v 14:59 Znamení zvěrokruhu
Panna (23.8. - 22.9.)

Znamení: zemské
Vládce znamení: Merkur
Povaha:
melancholická
Šťastná léta:
21-27, 60-64
Soulad se znamením:
Býk, Kozoroh
Souvztažná barva:
pestrá
Souvztažný kov:
rtuť
Podřízená část těla:
střeva, slezina,slinivka břišní
Kámen znamení: jantar, tygří oko, citrín, karneol, jaspis, safír, lazurit, beryl, sardonyc
Šťastná čísla:
8, 64, 260, 2080
Šťastný den:
úterý
Šťastná květina:
bez
Duchovní ochránce:
Artemis

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Panny jsou praktičtí, rozvážní a v životě se snaží řídit zkušenostmi, a to nejen vlastními. Panny bývají racionální a kritické. Milují pořádek a přesnost a patří k největším nepřátelům zmatku, chaosu a ledabylosti. Jsou mnohostranně nadané. Snaží se postupovat maximálně prakticky. Dovedou rychle rozeznat, co je dobré a špatné, potřebné a nepotřebné. Rychle také postřehnou každou chybu. V jejich myšlení převládá analytický přístup. Zabývají se různými maličkostmi a podrobnostmi, takže se snadno stane, že ztratí celkový přehled o určitém dění a unikají jim souvislosti a celkový smysl. Lidé narození ve znamení Panny projevují zájem o podrobnosti a tajemství ze života druhých. Není to ani ze soucitu ani ze snahy tyto informace zneužít, ale z neukojitelné zvědavosti. Panny mohou působit skromným dojmem. Ve skutečnosti však mají samy o sobě to nejvyšší mínění. K největším chybám těchto lidí patří sobeckost, cynismus a také nerozhodnost.

Zdraví:
Panny mívají dobré zdraví, především proto, že samy o sebe úzkostlivě pečují a věnují značnou pozornost zdravému životnímu stylu. Jejich představivost však často vyvolává zbytečný strach z nehod a nemocí. Někdy předstírají nemoc nebo skutečně onemocní v případě, že se chtějí vyhnout nějakým nepříjemnostem. K nejcitlivějším místům patří nervová soustava a střeva. Léčebným prostředkem bývá pobyt v přírodě.

Pracovní předpoklady: Lidé ve znamení Panny jsou velmi efektivní, pečliví a svědomití pracovníci, kteří zvládnou i nejnáročnější úkoly. Jsou dobří v logice, důslednosti a disciplíně. Potřebují najít práci, která by jim dávala pocit důležitosti a užitečnosti. Pro jejich motivaci a výkonnost je důležitý pocit, že práce je užitečná a významná, i když jsou pouze malou součástí pracovního kolektivu. Skvěle se uplatní v oboru finančnictví, jsou dobrými účetními, analytiky, statistiky, ale také právníky, učiteli nebo konstruktéry. Svou přesnost mohou uplatnit jako optici či hodináři.

Láska:
Panny mívají dvojí tvář a skrývají v sobě mnoho protikladů. Na jedné straně jsou chladné, na druhé straně však velmi citlivé a vnímavé. Při výběru partnera jsou velmi opatrné a náročné. Proto někdy zůstávají osamělé. Ve skrytu duše touží po upřímném, čistém a ryzím vztahu, ale bojí se hlubokých citů a neumějí je vyjádřit. Ženy bývají spolehlivé a vtipné manželky. Muži se dobře starají o své zdraví i o pořádek v domácnosti. Panny hledají partnera, kterého by si mohly vážit. Jsou šťastné s Váhami, Kozorohem, Štírem, Býkem, Rakem a Lvem. Hůře se snesou se Střelcem, Rybami a Blíženci.

Lev

13. července 2010 v 14:53 Znamení zvěrokruhu

Lev (23.7. - 22.8.)

Znamení: ohnivé
Vládce znamení:
Slunce
Povaha:
cholerická
Šťastná léta:
19-26, 49-53
Soulad se znamením:
Beran, Střelec
Souvztažná barva:
zlatá
Souvztažný kov:
zlato
Podřízená část těla:
záda, srdce, krevní oběh
Kámen znamení:
křišťál, diamant, jantar, rubín, granát, tygří oko, citrín, chrysolit, kerbunkul
Šťastná čísla:
6, 36, 111, 666
Šťastný den:
neděle
Šťastná květina:
kopretina
Duchovní ochránce:
Zeus

Charakteristika: Znamení Lva je symbolem vlády a odvahy. Lidé narození v tomto znamení jsou plni tvůrčí síly. Zdá se jim, že vše hravě zvládnou. Dovedou vymýšlet velké plány, problém však bývá v tom, že jsou mnohdy neuskutečnitelné. Lvi jsou velkorysí. Maličkostmi se zabývají neradi a často je schválně přehlížejí. Milují bohatství, chtějí v životě něco znamenat, chtějí reprezentovat a být uznávanými. Jejich předností bývá zdravý rozum a spolehlivá paměť. Někdy na to hřeší a podceňují učení, které je příliš netěší. Nesnášejí nespravedlnost a brání ty, kterým je ubližováno. Jsou idealisti a stavějí zájem celku nad zájmem jednotlivce. Lvi bývají sebevědomí a ctižádostiví. Chtějí být přirozeným středem každé společnosti. Vášnivě touží po pochvale, cti a uznání. Jejich vadou bývá neschopnost podřizovat se jiným.

Zdraví:
Lvi mají poměrně dobré zdraví a silnou vitalitu. Jsou sice náchylnější k různým zraněním a náhlým chorobám, ale bývají imunní vůči dlouhodobým chronickým onemocněním. K nejcitlivějším místům patří zrak, páteř a srdce. Především ve vyšším věku jsou citliví na onemocnění srdce a problémy související s krevním oběhem.

Pracovní předpoklady:
Tvořivá mysl činí ze Lvů velmi schopné a dynamické spolupracovníky. Mají skvělý organizační talent a schopnost získat si autoritu. Nejvíce jim vyhovují řídící funkce. Musí mít pocit, že stále postupují kupředu. Neztrácejí sebevědomí ani v kritických situacích. Dokáží si udržet přehled a chladnou hlavu. Lev je tvůrčí znamení, proto v práci dokážou projevit svoje nadání, schopnosti a tvořivost. Mohou být úspěšnými řediteli, vedoucími, velvyslanci nebo vůdci politických stran. Láká je zábavní průmysl, vhodná jsou i svobodná umělecká povolání.

Láska:
Pro Lva je láska něčím, co musí být rozehráno naplno. Musí být nápadná a dramatická. Lvi jsou romantičtí a touží po zbožňování. Kvůli lásce jsou ochotni mnoho obětovat a překračovat obvyklé hranice. Těžko jim lze odolat. Ženy jsou sexuálně zaměřené a přitažlivé. Manželka ve znamení Lva je dobrá hospodyně, pečuje o svůj zevnějšek, ale vyžaduje také hodně pozornosti. Muži jsou vášniví milovníci, pozorní a štědří. Bývají velmi žárliví. Milují společnost a neradi zůstávají doma za pecí. Vhodnými partnery mohou být Lvi, Váhy, Raci, Střelci, Berani, Blíženci. Chladně na ně působí Vodnář a Býk.

Rak

13. července 2010 v 14:47 Znamení zvěrokruhu
Rak (21.6. - 22.7.)

Znamení: vodní
Vládce znamení: Měsíc
Povaha:
flegmatická
Šťastná léta:
22-26, 31-42
Soulad se znamením:
Štír, Ryby
Souvztažná barva: stříbrná
Souvztažný kov:
stříbro
Podřízená část těla:
prsa, žaludek, játra, žlučník
Kámen znamení: jaspis, avanturín, korál, jadeit, karneol, diamant, chalcedon, adulár, opál, smaragd, perly
Šťastná čísla:
9, 81, 369, 3321
Šťastný den: pondělí
Šťastná květina:
mák
Duchovní ochránce: Dionysos

Charakteristika: Krunýř Raka je pancířem, který ukrývá jemnost, nesmělost a psychickou i fyzickou citlivost lidí, kteří se v tomto znamení narodili. Tito lidé jsou převážně citově založeni a mají mimořádný smysl pro domov a rodinu. Jejich charakter je spíše zasněný, sentimentální, obdařený bohatou fantazií. Nejlépe se cítí a rozvíjejí v úzkém rodinném kruhu, domově a rodném kraji. Projevuje se u nich proměnlivost a neklid. Často mění své nálady i názory. Raci jsou ochotni se obětovat pro své bližní. Snaží se pomáhat jak nejlépe dovedou. Někdy mají sklon k pohodlnosti, která se může vyvinout až v úplnou lenost. Jsou chápaví a mají velmi dobrou paměť. Někdy bývají sobečtí k cizím lidem. Jejich vadou je neklid a netrpělivost. Mnohdy nedokáží počkat, až záležitost dozraje a zničí tak slibně započaté dílo.

Zdraví
: Zdravotní stav Raků je podmíněn důkladným odpočinkem a spánkem.
Je-li ohrožen jejich pocit bezpečí, mohou upadnout do deprese. Chmurnou náladou si mohou přivodit vážné zdravotní problémy. Nejčastěji se jedná o zažívací potíže. Žaludeční vředy velmi často souvisí s problémy v citovém životě. Pokud si dokážou udržet klid a optimismus, mohou se ve zdraví dožít vysokého věku.

Pracovní předpoklady:
Raci vyžadují od zaměstnání pocit bezpečí a jistoty, proto dávají přednost pracovním poměrům se stálou pracovní dobou. Mají velký smysl pro odpovědnost, jsou důvěryhodní, spolehliví a usilovní v práci. Změnám se přizpůsobují, ale chvíli trvá, než si na ně zvyknou. Jsou ambiciózní a houževnatí. Povolání bývá často spojené s dětmi a rodinou. Jsou to učitelé, dětští lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé. Uspějí i v uměleckých oborech díky své představivosti a fantazii. Bývají i dobrými kuchaři.

Láska:
Raci jsou smyslné a láskyplné znamení. Jsou emocionální, nespokojí se s povrchními vztahy a sex považují za důkaz lásky. Jsou nejspokojenější, když mají stálého a spolehlivého partnera. Do jisté míry na něm bývají závislí. Raci mívají přirozený sklon k věrnosti. Velmi těžce prožívají případný rozvod. Ženy - Raci jsou ideální, věrné manželky, dobré hospodyně a matky. Své děti často milují více než manžela. Muži - Raci mají rádi dobrá jídla a sami umějí také vařit. Obvykle se žení později, protože neradi opouští otcovský dům a bývají fixovaní na svou matku. Raci se dobře snášejí se Lvem, Pannou, Štírem, Rybami a Býkem. Konflikty mohou mít s Váhami, Kozorohem a Beranem.


Blíženci

13. července 2010 v 14:42 Znamení zvěrokruhu
Blíženci (21.5. - 20.6.)

Znamení: vzdušné, párové
Vládce znamení: Merkur
Povaha:
sanquinická
Šťastná léta:
29-38, 52-54
Soulad se znamením:
Váhy, Vodnář
Souvztažná barva:
kaštanová
Souvztažný kov:
rtuť
Podřízená část těla:
plíce, ramena, paže, ruce
Kámen znamení:
karneol, akvamarín, chalcedon, tygří oko, citrín, křišťál, jantar
Šťastná čísla:
8, 64, 260, 2080
Šťastný den: úterý
Šťastná květina:
bez
Duchovní ochránce:
Kybele

Charakteristika: Blíženci jsou znamením duševní všestrannosti a bystrého intelektu. Lidé narození v Blížencích jsou aktivní a jeví zájem o všechno, co se kolem nich děje. Jejich znalosti ale často bývají povrchní. Zvídavost je nutí rozebírat a řešit problémy, ale chybí jim vytrvalost a trpělivost. Všechno by chtěli poznat a zkusit. Od jejich zájmu je neodradí ani negativní výsledky. Bývají přesvědčeni o správnosti svých názorů. Velmi špatně snáší samotu, i když si jí často jen namlouvají. Blíženci bývají velmi tolerantní. Svobodu pohybu a jednání však požadují i pro sebe. Ve společnosti jsou milí, příjemní a výřeční. Příběhy a zážitky však rádi "přibarvují", což nepovažují za lhaní, ale za pouhou představivost. Mohou dělat více věcí najednou, ale zřídkakdy je dotáhnou do konce. Není na ně velké spolehnutí, jejich vášeň pro změnu se může změnit v nestálost.

Zdraví:
Blíženci mohou být po psychické stránce labilní a přecitlivělí. S tím souvisí i potíže s dýchacím ústrojím. Dýchají rychle a mělce, což odpovídá jejich přirozenosti. K citlivým místům patří i nervová soustava. Při pracovním vytížení by měli dodržovat pravidelné přestávky a relaxace. Potřebují k regeneraci více spánku než ostatní.

Pracovní předpoklady: Blíženci potřebují zaměstnání, které jim nabídne změnu. Jsou tvořiví a přemýšliví a mají schopnost pružně reagovat a přizpůsobovat se okolnostem. V zaměstnání potřebují příležitost komunikace s lidmi. Neklid a hluk je ruší a odvádí jejich pozornost. Rutinu a stereotyp odmítají. Mohou být úspěšní obchodníci, zpravodajové, moderátoři, učitelé, herci, překladatelé nebo pracovníci v reklamě. Jejich všestrannost a snadnost vyjadřování je často předurčuje pro politickou dráhu.

Láska:
Pro Blížence je láska hra i seberealizace, projevují v ní velkou fantazii, vynalézavost. Intelekt většinou vítězí nad citovou stránkou jejich povahy. Rádi flirtují a rádi vítězí. V partnerském vztahu bývají nestálí, protože si nechtějí nechat ujít příležitost zažít něco nového a zajímavého. Dívky a ženy ve znamení Blíženců jsou inteligentní, milé, veselé a společenské. Někdy raději pěstují a udržují svou krásu, než aby se věnovaly rodině. Muži Blíženci spojují osobní kouzlo s rozvojem intelektu. V mládí bývají přelétaví, ale v pozdějším věku si cení rodiny a dobré pověsti.
Vhodnými partnery pro Blížence jsou Rak, Lev, Váhy, Vodnář, Beran a Býk. Obtížnější spojení prožívají s Pannou, Střelcem a Rybami.